• Hotline: 0931.768.662 Email: Bachthaoduoc@gmail.com

Nguồn gốc An Cung Rùa Vàng

  20/04/2017    Lượt xem : 3855

Bài thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn được ghi trong quyển sách chuyên về ôn bệnh học “Ôn Bệnh Điều Biền” do Ngô Đường, tự Cúc Thông, người đời Thanh, Giang Tô, Trung Quốc biên soạn. Ông là đại biểu trọng yếu của học phái ôn bệnh sau Diệp Thiên Sĩ và Tiết Tuy

Kiểm tra An cung rùa vàng chính hãng