• Hotline: 0931.768.662 Email: Bachthaoduoc@gmail.com

Nghiên cứu độc tính của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn

  06/02/2018

Nghiên cứu 60 chuột nhắt trắng chủng Swiss đáp ứng các tiêu chuẩn nghiên cứu. Cho uống 7,5gr/kg chuột tương đương trên người là 0,625gr/kg (tính theo hệ số 12). Như vậy nếu tính trọng lượng trung bình người Việt Nam là 50 kg thì mỗi ngày uống 1 viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn 3gr (tương đương 0,06gr/kg thể trọng) thì với liều gấp 10,42 lần vẫn chưa gây độc. Điều này cho thấy mẫu thử thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn có độc tính rất thấp.

1/ Tài liệu chung

 Đối tượng nghiên cứu: 60 chuột nhắt trắng chủng Swiss đáp ứng các tiêu chuẩn nghiên cứu.

Xác định độc tính cấp (LD50) của thuốc An Cung Ngưu Hoàng hoàn theo phương pháp Litchfield - Wilcoxon, tại viện Y học cổ truyền Quân đội.

2/ Nghiên cứu thực nghiệm:

Cho chuột uống đến liều cao nhất có thể (nồng độ và thể tích tối đa cho phép) là 7,5gr/kg trọng tương đương trên người là 0,625gr/kg (tính theo hệ số 12). Như vậy nếu tính trọng lượng trung bình người Việt Nam là 50 kg thì mỗi ngày uống 1 viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn 3gr (tương đương 0,06gr/kg thể trọng) thì với liều như trên là gấp 10,42 lần.

3/ Kết quả nghiên cứu độc tính cấp.

Cho chuột uống đến liều cao nhất có thể (nồng độ và thể tích tối đa cho phép) là 7,5gr/kg trọng lượng nhưng chưa thấy biểu hiện ngộ độc và chuột chết trong vòng 72 giờ, vì vậy chưa xác định được LD50 trên chuột nhắt trắng theo đường uống.

Liều 7,5gr/kg chuột tương đương trên người là 0,625gr/kg (tính theo hệ số 12). Như vậy nếu tính trọng lượng trung bình người Việt Nam là 50 kg thì mỗi ngày uống 1 viên ACNHH 3gr (tương đương 0,06gr/kg thể trọng) thì với liều gấp 10,42 lần vẫn chưa gây độc. Điều này cho thấy mẫu thử thuốc ACNHH có độc tính rất thấp.

4/ Kết luận

Độc tính cấp LD50 cúa An Cung Ngưu hoàng hoàn

Sau khi uống thuốc An Cung Ngưu Hoàng hoàn với liều cao nhất tương đương với 7,5gr thuốc/kg trọng lượng, chuột hoạt động bình thường, sau 72 giờ không có chuột nào chết. Mổ chuột trong các lô thấy tim, thận tươi nhuận; dạ dày, ruột hết thuốc. Không nhận thấy biểu hiện ngộ độc trên chuột thí nghiệm trong 7 ngày theo dõi.

Bình luận

Kiểm tra An cung rùa vàng chính hãng