• Hotline: 0931.768.662 Email: Bachthaoduoc@gmail.com

Nghiên cứu lâm sàng điều trị liệt ½ người, di chứng tai biến mạch máu não

  06/02/2018

Nghiên cứu điều trị 80 trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ thể nhồi máu não, trong đó có 40 trường hợp được điều trị bằng cách dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn viên hoàn mềm 3g, 1 viên/ ngày x 5 ngày, kết hợp với Y Học Hiện Đại. Kết quả cho thấy nhóm nghiên cứu được phối hợp sử dụng thuốc An Cung Ngưu Hoàng hoàn độ liệt được cải thiện rất rõ. Trong khi đó nhóm đối chứng không dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn tỷ lệ bệnh nhân hết liệt tay, hết liệt chân sau điều trị chưa có sự cải thiện sau 15 ngày điều trị.

 

Thử nghiệm lâm sàng mở có đối chứng trước và sau điều trị. Nghiên cứu tiến hành tại Khoa Đột quỵ não- Bệnh viện 103.

1/ Tài liệu chung:

Điều trị 80 bệnh nhân đột quỵ thể nhồi máu não cấp có các triệu chứng: hôn mê, rối loạn ý thức, liệt ½ người, đại tiểu tiện không tự chủ,.. được chia làm 2 nhóm

2/ Cách điều trị:

Nhóm nghiên cứu: gồm 40 bệnh nhân điều trị bằng Y Học Hiện Đại kết hợp với An Cung Ngưu Hoàng Hoàn viên hoàn mềm 3g, 1 viên/ ngày x 5 ngày.

Nhóm chứng: gồm 40 bệnh nhân chỉ điều trị đơn thuần bằng Y Học Hiện Đại.

3/Kết quả điều trị:

Được đánh giá trước và sau 15 ngày điều trị, mức độ liệt được đo theo thang điểm Henry, thang điểm NIHSS.

- Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y sinh học.

3.1/ Đánh giá mức độ cải thiện độ liệt theo thang điểm Henry.

 Đánh giá kết quả điều trị liệt chân theo thang điểm Henry.

Độ liệt

Nhóm nghiên cứu

Nhóm chứng

Trước điều trị

Sau điều trị

PS-T

Trước điều trị

Sau điều trị

PS-T

n

%

n

%

n

%

n

%

0

1

2,43

15

36,58

<0,001

2

4,87

2

4,87

0,001

I

8

19,51

11

26,82

4

9,75

7

17,07

II

7

17,07

9

21,95

9

21,95

10

24,39

III

6

14,64

9

21,95

14

31,14

12

29,26

IV

14

34,14

3

7,31

6

14,64

7

17,07

V

5

34,14

0

0

6

14,64

3

7,3

Cộng

41

100

41

100

41

100

41

100

PA-B

P trước điều trị >0,05, P sau điều trị < 0,001

 

Nhận xét: Kết quả hết liệt chân ở nhóm nghiên cứu chiếm 36,58%, trong đó nhóm

chứng chỉ có 4,87%.

Bảng trên cho biết:

Nhóm nghiên cứu:

  •  Trước điều trị :chỉ có 1 bệnh nhân (2,43%) không liệt tay, 1 bệnh nhân (2,43%) không liệt chân.
  •   Sau điều trị đã có 6 bệnh nhân không liệt tay (14,64%), 15 bệnh nhân không liệt chân (36,58%).

Nhóm đối chứng :tỷ lệ bệnh nhân hết liệt tay, hết liệt chân sau điều trị chưa có sự cải thiện sau 15 ngày điều trị.

Về bệnh nhân liệt độ rất nặng hoặc liệt hoàn toàn:

Nhóm nghiên cứu:

  • Trước điều trị có 22 bệnh nhân (53,65%) liệt tay độ IV, V 19 bệnh nhân (46,33%) liệt chân độ IV, V.
  • Sau điều trị :chỉ còn 5 bệnh nhân liệt tay độ IV, V (12,18%) và 3 bệnh nhân liệt chân độ IV, V (7,31%).

Nhóm đối chứng:

  •  trước điều trị : có 17 bệnh nhân (41,46%) liệt tay độ V và 12 bệnh nhân (29,28%) liệt chân độ IV, V.
  • Sau điều trị nhóm chứng vẫn còn 16 bệnh nhân liệt tay độ IV, V (39,02%) và 10 bệnh nhân liệt chân độ IV, V (24,39%).

Kết quả này cho thấy nhóm nghiên cứu được phối hợp sử dụng thuốc An Cung Ngưu Hoàng hoàn độ liệt được cải thiện rất rõ.

3.2/ Đánh giá tác dụng phục hồi chung theo thang điểm NIHSS

 Kết quả điều trị theo thang điểm NIHSS.

Điểm NIHSS

Nhóm nghiên cứu

Nhóm chứng

Trước điều trị

Sau điều trị

PS-T

Trước điều trị

Sau điều trị

PS-T

n

%

n

%

n

%

n

%

<6

13

31,7

24

58,5

<0,001

14

34,1

18

43,9

<0,05

≥6

2

4,9

5

12,2

2

4,9

5

12,2

7-15

26

63,4

12

29,3

25

61,0

18

43,9

X±SD

7,54 ± 3,62

3,2 ± 2,58

6,78 ± 2,94

5,37 ± 2,90

PA-B

P trước điều trị >0,05, P sau điều trị < 0,05

 

Nhận xét: Mức độ nặng của bệnh tính theo thang điểm NIHSS có cải thiện rõ ở nhóm nghiên cứu so với nhóm chứng

Bảng trên cho biết

  • Điểm NIHSS trung bình trước điều trị của nhóm nghiên cứu là 7,54 ± 3,62.
  • Điểm NIHSS trung bình sau điều trị của nhóm nghiên cứu là 3,2 ± 2,58.

Sự khác biệt giữa điểm trung bình trước và sau điều trị của nhóm nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với P < 0,001.

  • Điểm NIHSS trung bình trước điều trị của nhóm đối chứng là 6,78 ± 2,94.
  • Điểm NIHSS trung bình sau điều trị của nhóm đối chứng là 5,37 ± 2,9.

Sự khác biệt giữa điểm trung bình trước và sau điều trị của nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê với P < 0,05.

So sánh kết quả điều trị giữa 2 nhóm thì sự khác biệt cũng có ý nghĩa thống kê với P <0,05. Như vậy nhóm nghiên cứu có mức độ hồi phục chung tốt hơn nhóm chứng.

4/ Kết luận

Sau 15 ngày điều trị bệnh nhân Đột quỵ não do nhồi máu não giai đoạn cấp, kết quả cho thấy.

- Mức độ liệt theo thang điểm Henry: Nhóm được kết hợp điều trị thuốc ACNHH liệt tay hoàn toàn và rất nặng trước điều trị 53,65%, sau điều trị 12,18%. Liệt chân hoàn toàn và rất nặng trước điều trị 46,33%, sau điều trị 7,31%. So sánh kết quả điều trị với nhóm chứng sự hồi phục rõ rệt hơn (P < 0,01).

- Mức độ hồi phục chung theo thang điểm NIHSS: điểm trung bình trước điều trị của nhóm được kết hợp thuốc ACNHH là 7,54 ± 3,62; sau điều trị là 3,2 ± 2,58 (P < 0,001), so sánh kết quả điều trị với nhóm chứng, sự phục hồi rõ rệt hơn (P< 0,05).

Bình luận

Kiểm tra An cung rùa vàng chính hãng